Vår bakgrund

Nya Glasmästeriet grundades 1946 av Sten Andersson.

Från början var verksamheten inriktad på reparationsglasning. Allt eftersom företaget växt, har fler typer av glasningsarbeten tagits upp på programmet.

Nya Glasmästeriet är ett aktiebolag och ägs av Jan Andersson samt hans söner Fredrik Hedlund och Henrik Andersson.

 

Vår affärsidé

Nya Glasmästeriet skall erbjuda ett komplett utbud av glasningstjänster.

Vi skall erbjuda ett brett urval av material och tekniska lösningar från flera ledande leverantörer.

Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta möjliga kostnad på sikt.

Våra produkter

Vi erbjuder i princip alla glasningstjänster som förekommer inom glasbranschen.

Bland egna produkter som vi tillverkar märks främst våra modulsystem Teknova för balkong- och altaninglasning samt Dormas produkter gällande glasskjutdörrar.

Vår marknad

Nya Glasmästeriets kontor, verkstad, butik och lager finns på Hamnpirsgatan i Karlstad. Verksamhetsområdet är i första hand Karlstad och länets centrala delar.

Glasmästeriet är ett hantverksyrke som huvudsakligen finns inom bygg och entreprenadbranschen.

Byggbranschen är omgärdad av en stor mängd lagar och normer, t ex Plan- och Bygglagen (PBL).

De viktigaste aktörerna är de stora byggföretagen, de allmännyttiga bostadsföretagen samt de stora fastighetsförvaltarna. På underleverantörsidan domineras branschen av ett fåtal stora glasfabrikanter.

Nya Glasmästeriet är anslutet till Glasbranschföreningen (GBF) som är en branschorganisation för företag i glas- och metallbranschen. GBF har 600 medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor om året.